Et verktøy for hele kjøretøyparken

 caradmin total

CarAdmin er en helhetlig løsning for kjøretøyoppfølging av alle kjøretøy for privat og offentlig sektor. CarAdmin er tilpasset ulik bruk med forskjellige løsninger for alt fra kjøretøypooler til serviceoppfølging av gressklippere. Ønskes det mer automatisert oppfølging kan dette gjøres via GPS som i vår elektroniske kjørebok.

Kundeeksempler:

SMB kunde

Normann AS har 4 servicebiler, 2 traktorer, 5 gressklippere og en båt. Alle kjøretøyene er lagt inn i CarAdmin Kjøretøyregister med utvidelse for service og skadehåndtering.

 • Pga krav om å dokumentere tjenestekjøring med servicebilene og enklere kunne føre timeforbruket på den enkelte kunden har de utvidet med CarAdmin Elektronisk Kjørebok på sine 4 servicebiler.
 • De 2 traktorene og gravemaskinen har installert Elektronisk kjørebok med flåteoversikt, for å vite hvor kjøretøyene befinner seg til en hver tid og for å kunne dokumentere tidsbruk med kjørebok.
 • Båten og de 5 gressklipperne følges manuelt opp gjennom CarAdmin Kjøretøyregister for en profesjonell service-oppfølging.
 • På denne måten holder Normann AS oversikt på alle kjøretøy og sørger for at alle kjøretøyene får sine servicer etter behov, samtidig som de bruker minimal tid på å dokumentere sine kjøreturer og oppdrag.

Større kunde/kommune

Kommunen har kjøretøy i mange avdelinger fordelt på 6 lokasjoner, hvor hver avdeling har ansvaret for sine kjøretøy.

Alle kommunens kjøretøy ligger med basis i CarAdmin Kjøretøyregister

 • I hjemmetjenesten har de 28 biler, plassert på 4 lokasjoner, som benyttes av inntil 200 sjåfører i løpet av en måned.
 1. Her benytter kommunen utvidelsen CarAdmin Fellesbil med 4 nøkkelstasjoner for ut og innlevering av bilene med rapportering av kjørebok og feil/skader.
 • I Teknisk etat finnes det 10 biler, 3 traktorer, en gravemaskin, 2 lastebiler, 12 gressklippere, 2 snøfresere lokalisert på eget område med servicefasiliteter.
 1. De 10 bilene og de 2 lastebilene har hver sin faste sjåfør og har installert CarAdmin Elektronisk Kjørebok med flåteoversikt, for å hvite hvor kjøretøyene til en hver tid er og for å kunne dokumentere tidsbruk med kjørebok.
 2. De 3 traktorene og gravemaskinen har installert Elektronisk kjørebok med flåteoversikt, for å vite hvor kjøretøyene til en hver tid befinner seg og for å kunne dokumentere tidsbruk med kjørebok. CarAdmin Elektronisk Kjørebok dokumenterer også den faktiske tiden kjøretøyene har vært i bruk, noe som benyttes til automatisk varslig av servicer for slikt utstyr.
 3. De 12 gressklipperne og de 2 snøfreserne holdes manuelt oppdatert med timeforbruk direkte i CarAdmin Kjøretøyregister.
 • I administrasjonen har rådmannen og ordførerne hver sin tjenestebil, mens de resterende i administrasjonen deler på 5 personbiler som står i garasjeanlegget i rådhuset.
 1. Rådmannen og ordførerens biler har Elektronisk Kjørebok Service, som automatisk dokumenterer turen gjennom GPS dokumentasjon. For å tilfredsstille krav om kjøredokumentasjon og oppdatere service rutinen i CarAdmin Kjøretøyregister.
 2. For de 5 personbilene benyttes CarAdmin Fellesbil med krav om forhåndsreservering med automatisk frigivelse dersom kjøretøyene ikke er hentet ut innen en bestemt tid etter at reservasjonstiden har startet. På denne måten utnytter de bilparken optimalt og ingen biler står låst pga at «noen» har glemt å slette sin reservasjon dersom de er syke eller rett og slett har glemt at de skal ha bilen. CarAdmin kostnadsfordeler automatisk hver tur basert på ønsket kontostreng.
 • I tillegg har kommunen 3 minibusser, som også frivillige organisasjoner kan «låne» på helg og kveldstid.
 1. For de 3 minibussene benyttes CarAdmin Fellesbil med krav om forhåndsreservering. De frivillige organisasjonene kan selv reservere en minibuss til de tidspunktene de ønsker utover normal arbeidstid. Bruk faktureres basert på kjørte kilometer og tiden kjøretøyet er disponert, noe CarAdmin automatisk kalkulerer klart til fakturering.

 

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com