Bil og skatteregler

Bil/firmabil og skatteregler - temaet alle tror og mener noe om. Temaet er selvfølgelig lovhjemlet og regulert, med diverse unntak og regler.

Temaet er stort og ikke rett frem enkelt. For å gi en kort oppsummert "starthjelp" har vi satt opp noe som kan være greit å kjenne til, som et utgangspunkt:

  1. Ved et bokettersyn er skatteyter pålagt å dokumentere bruk av yrkesbil, da disse sakene har en motsatt bevisbyrde. Manglende dokumentasjon kan medføre en skjønsmessig beskattning bestemt av ligningsmyndighetene.
  2. Sporadisk bruk av arbeidsgivers bil er tillat, så sant en ikke disponerer kjøretøyet, eller bruken bærer preg av regularitet.
  3. Direktemønstring - direkte oppmøte hos kunde om morgenen med direkte retur hjem ettermiddag er ikke skattepliktig. Forutsetter at kundens adresse ikke kan defineres som fast arbeidssted ut fra regleverket - se 90 dagers regel i samsvar med 14 dagers regel.
  4. Kjøring mellom hjem og fast arbeidssted skal kun innberettes med 2,85,- pr km, så sant kjøretøyet er lite egnet til privat bruk - (om du mener dette er tilfelle anbefaler vi dere å få dette godkjent hos ligningsmyndighetene på forhånd, da regelverket er ullent og et visst ligningsskjønn kan komme inn i bildet)

Linker til sider med mer informasjon om skatteregler:

  1. Ligningens ABC
  2. Lovdata: Spesielt om bruk av arbeidsgivers bil
  3. Bedin: bruk av firmabil

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com