Kjøretøyregister

Kjoretoyoversikt 

I CarAdmin Kjøretøyregister registres alle motoriserte kjøretøy enten det er en bil, traktor eller gressklipper. Kjøretøyregisteret er tilgjengelig fra nettskyen, som en internett applikasjon, sikret med kryptert linje, slik at du trygt kan holde oversikt og administrere kjøretøy selv når du sitter på hytta.

CarAdmin Kjøretøyregister gir foruten en super oversikt også muligheten til å holde orden på hvor kjøretøyet hører til, når neste service bør tas, hvilke skader og feil som er registrert, hvem som har ansvaret for det enkelte kjøretøy og mye mer.

For dere som har båter, hengere, motorsager eller andre ting som ikke normalt betegnes som kjøretøy, kan disse selvfølgelig også legges inn i CarAdmin Kjøretøyregister for en profesjonell oppfølging.

Les også om CarAdmin Fellesbil og CarAdmin Elektronisk Kjørebok for mer avansert kjøretøyhåndtering.

{showhide template="h3, etctest" title="Oversikt over alle dine kjøretøy (...klikk for mer...)" changetitle=" Oversikt over alle dine kjøretøy" mousetitleistitle=true link=false closeonclick=true}
  • Alle kjøretøy (bil, lastebil, buss, traktor, gravemaskin, gressklipper, snøfreser, m.m) med tilhørende informasjon kan registreres i CarAdmin. Du får rask tilgang til registeret over internett. Her kan du enkelt søke etter kjøretøy og utstyr du ønsker informasjon om. Kjøretøyregisteret gir deg nødvendig kontroll og oversikt, samt viktig dokumentasjon.
{/showhide}

{showhide template="h3, etctest" title="Rapporteringsverktøy (...klikk for mer...)"  changetitle="Rapporteringsverktøy"  mousetitleistitle=true link=false closeonclick=true}

  • Kjøretøyregisteret lar deg rapportere løpende hendelser og daglig bruk av kjøretøy som km-stand, timesbruk, skader, m.m.{/showhide}{showhide template="h3, etctest" title="Serviceoversikt/kalender (...klikk for mer...)" changetitle=" Serviceoversikt/kalender" mousetitleistitle=true link=false closeonclick=true}Serviceoversikten gir deg tilgang til historiske og fremtidige servicer. Du kan selv definere hvilke servicer og intervaller som skal følge kjøretøyet. Basert på rapporteringer på bruk av kjøretøyet (km/time), og/eller tidsintervaller, vil du varsles om forventet service på kjøretøyet. Du kan selv kommentere hva som blir utført ved de ulike servicene i serviceboken.
{/showhide}

{showhide template="h3, etctest" title="Skadehåndtering (...klikk for mer...)" changetitle="Skadehåndtering" mousetitleistitle=true link=false closeonclick=true}

  • Kjøretøyansvarlig kan rapportere skader og feil som har oppstått ved bruk. Alle rapporterte hendelser lagres under skadeoversikten.
  • Sjåfører kan gis tilgang til skaderapportering. Dette gir i seg selv økt ansvarsfølelse og bevisstgjøring omkring bruken av kjøretøy. Kjøretøyansvarlig vil varsles pr mail når nye skaderapporteringer kommer inn.
{/showhide}

{showhide template="h3, etctest" title="Nettbasert, ingen lokal installasjon (...klikk for mer...)" changetitle="Nettbasert, ingen lokal installasjon" mousetitleistitle=true link=false closeonclick=true}

  • Du får tilgang til CarAdmin via internett uansett hvor du befinner deg i verden. Serverdelen av CarAdmin driftes av oss fra våres server, mens kunden har det daglige oppfølgingsansvaret av kjøretøy og sjåfører.
{/showhide}

{showhide template="h3, etctest" title="Hendelsesmeldinger (...klikk for mer...)" changetitle="Hendelsesmeldinger" mousetitleistitle=true link=false closeonclick=true}

  • CarAdmin åpner for ulike former for kommunikasjon. Kommunikasjon mellom systemet, kjøretøyansvarlig og sjåfører. Kjøretøyansvarlig vil eksempelvis kunne varsles av CarAdmin ved neste service, dekkskift, utløp av leasingperiode, oblat m.m.
{/showhide}

{showhide template="h3, etctest" title="Manuelt ført elektronisk kjørebok (...klikk for mer...)" changetitle="Manuelt ført elektronisk kjørebok" mousetitleistitle=true link=false closeonclick=true}

  • Kjøretøyregisteret inneholder en manuell elektronisk kjørebok. Turer kan registreres av kjøretøyansvarlig eller sjåfør.
  • Ønskes registrering av sjåførene, aktiveres dette ved at de får tilgang til CarAdmin med personlig ID.
{/showhide}

For hvem:

For deg med biler, gravemaskiner, gressklippere, båter og andre motoriserte kjøretøy, som benyttes til tjenesteformål i privat og offentlig sektor.

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com