CarAdmin Fellesbil

CarAdmin Fellesbil er for dere hvor 3 eller flere sjåfører deler på kjøretøyene. Med CarAdmin Kjøretøyregister integrert i bunnen gir CarAdmin Fellesbil en optimal utnyttelse, fordeling og dokumentasjon av kjøretøyene. Nøklene sikres med egne nøkkelskap for uttak og innlevering av kjøretøyene.

 

Et ypperlig verktøy for dere som ønsker å redusere skadekostnadene.

 

Løsningen er todelt og består av en kioskdel med nøkkelskap og en serverdel.

 

For sjåførene, fremstår CarAdmin Fellesbil som en "automat/pc" med kortleser og en nøkkelstasjon. Den plasseres strategisk, slik at sjåførene finner den på vei ut til kjøretøyene – typisk i resepsjonen, i foajeen, på kjørekontoret, i korridoren eller i parkeringshuset – alt ettersom hva Kunden selv finner mest praktisk.

 

Ledelse og kjøretøyadministrator, administrerer kjøretøyene som en utvidet versjon av CarAdmin Kjøretøyregister. På den måten får en tilgang til alle kjøretøy i samme grensesnitt. Selvfølgelig tilgjengelig fra internett.

Typiske egenskaper ved CarAdmin Fellesbil

{showhide template="h3, etctest" title="Reduserer skadekostnad (...klikk for mer...)" changetitle="Reduserer skadekostnad" mousetitleistitle=true link=false closeonclick=true}

 • En viktig del av CarAdmin Fellesbil er bevisstgjøring av sjåførenes ansvar, og fokus på kjøretøyet som et viktig verktøy i tjeneste. Ved å følge skadehåndteringen vil dette skape en bedre kultur og redusere skadene på kjøretøyene. Her er det både den enkelte sjåfør, kjøretøyansvarlige og ledere sitt ansvar å skape gode holdninger og sørge for at rutinene følges..

{/showhide}

{showhide template="h3, etctest" title="Utnytter kjøretøyparken gjennom avanserte fordelingsalgoritmer (...klikk for mer...)" changetitle="Utnytter kjøretøyparken gjennom avanserte fordelingsalgoritmer" mousetitleistitle=true link=false closeonclick=true}

 • CarAdmin tildeler alltid det kjøretøyet som samlet gir best utnyttelse av bilparken sett fra et økonomisk perspektiv, gitt de kjøretøybehov sjåføren gir systemet ved reservering eller direkte uttak.
 • Grafiske fremstillinger av den faktiske bruken av kjøretøyene, gir gode indikasjoner på om kjøretøyparken er av riktig størrelse. Slik kan det vise seg at man har unødvendig mange kjøretøy..
{/showhide}

{showhide template="h3, etctest" title="Nøkkelhåndtering (...klikk for mer...)" changetitle="Nøkkelhåndtering" mousetitleistitle=true link=false closeonclick=true}

 • Alle kjøretøynøkler oppbevares og sikres i nøkkelskap. Hver kjøretøynøkkel har sin egen «bås» i nøkkelskapet. Sjåførene henter ut og leverer tilbake kjøretøynøklene ved pålogging med egen ID. Denne prosessen er rask og effektiv, samtidig som den ivaretar sikkerheten og danner grunnlaget for dokumentasjon. Nøkkelhåndteringen er således en viktig del av den elektroniske loggføringen over bruken av kjøretøyene.

{/showhide}

{showhide template="h3, etctest" title="Dokumentere kjøring (kjørebok) (...klikk for mer...)" changetitle="Dokumentere kjøring (kjørebok)" mousetitleistitle=true link=false closeonclick=true}

 • CarAdmin fellesbil genererer en elektronisk kjørebok med oversikt over hvem som har kjørt de ulike kjøretøyene, på hvilke tidspunkt, med varighet og lengde på turen. Denne kjøreboken genereres uten tilkobling av GPS, da sjåførene rapporterer km-stand ved tilbakelevering av kjøretøynøkler. Manuelle kjørelister som ligger i kjøretøyene blir selvfølgelig overflødige, og man slipper evt arkiveringssystemer.
 • CarAdmin Fellesbil kan også kombineres med CarAdmin Elektronisk kjørebok slik at sjåføren selv slipper og føre kilometerstanden.

{/showhide}

{showhide template="h3, etctest" title="Innhenter skaderapportering (...klikk for mer...)" changetitle="Innhenter skaderapportering" mousetitleistitle=true link=false closeonclick=true}

 • Alle sjåfører har tilgang til skaderapportering. Fordelen med CarAdmin er at dette skjer som en naturlig del under tilbakelevering av kjøretøynøkkelen. Altså umiddelbart etter at sjåføren kommer tilbake fra oppdrag. Rapporten lagres på CarAdmin, skaden vises på kjøretøyets tilstandsrapport, og kjøretøyansvarlig varsles om ny skade på mail.

{/showhide}

{showhide template="h3, etctest" title="Reservering (...klikk for mer...)" changetitle="Reservering" mousetitleistitle=true link=false closeonclick=true}

 • Alle sjåfører kan forhåndsreservere kjøretøy til ønsket tidspunkt. Sjåførene logger seg på med personlig ID. Reserveringen gjøres fra hvilken som helst PC med internett tilgang.

{/showhide}

{showhide template="h3, etctest" title="Kilometerutjevning (...klikk for mer...)" changetitle="Kilometerutjevning" mousetitleistitle=true link=false closeonclick=true}

 • Ved uttak/reservering av kjøretøy velger sjåføren kjøretøy fra en kjøretøygruppe (personbil, varebil, osv). CarAdmin tildeler kjøretøyet med lavest km-stand, basert på at systemet kjenner til kjøretøyenes km-stand. Dette sørger for en utjevning av km-stand og jevnere slitasje på kjøretøyene. Ved leasing er dette en viktig funksjon for å unngå «over-og underkjøring».

{/showhide}

{showhide template="h3, etctest" title="Sjåførmelding (...klikk for mer...)" changetitle="Sjåførmelding" mousetitleistitle=true link=false closeonclick=true}

 • Det kan gis ulike meldinger til sjåførene ved uttak av kjøretøynøkkel. Meldingen er en siste påminnelse til sjåføren før utreise. Dette kan være påminnelser som angår trafikksikring eller gjøremål knyttet til et enkelt kjøretøy eller sjåfør. Meldingene kan legges inn gjentakelser eller bare en gang.

{/showhide}

For hvem

CarAdmin Fellesbil passer best for de som har 3 eller flere sjåfører pr kjøretøy i privat og offentlig sektor. 

 

Kjenner du igjen en eller flere av problemstillingene under og ønsker hjelp til å løse noen av utfordringene, anbefaler vi at dere får demonstrert CarAdmin, for nærmere å kunne vurdere egen nytteverdi!

 

 • Ansvarsfølelse: noen sjåfører unnlater å ta ansvar for fellesbilene de bruker, (ikke er "deres" bil).
 • Skader: Det oppdages stadig nye småskader, men ingen rapporterer dem.
 • Overkjørt kilometerstand: Noen biler er mer populære enn andre, og blir derfor overkjørt.
 • Alltid oppdatert oversikt over bilparken: Skulle du ønske full biloversikt kun var et tastetrykk unna?
 • Bilnøkler på avveie
 • Hvem har hvilken bil nå?
 • Reservering av biler
 • Rapporteringsrutiner: ikke alle sjåfører rapporterer alle forhold, som skader, km ol
 • Kostnadsfordeling: ikke like populært å låne biler av andre kostnadsområder pga arbeidskrevende betalingsrutiner.
 • Serviceoppfølging: hvor lenge/mange km er det til neste service?

 

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com